Omgeving en milieubeheer

Bedrijven moeten aan veel omgeving- en milieu regels voldoen. De adviseurs van Ewijk Consultancy begeleiden de bedrijven om hiermee om te gaan. Door middel van een (periodieke) audit kan worden vastgesteld in hoeverre bedrijven voldoen aan de geldende milieu- en bouwregelgeving. Dit voorkomt verrassingen bij controles door het bevoegd gezag.

De benodigde vergunningen kunnen door de adviseurs worden verzorgd. Voor specifieke vraagstukken, bijvoorbeeld een bodemonderzoek of een akoestisch onderzoek, beschikt Ewijk Consultancy over externe experts.

Voorbeelden van projecten t.a.v. omgeving- en milieubeheer zijn:

  • Milieuaudit (interne controle naleving milieuvoorschriften)
  • Aanvragen milieuvergunningen/ verzorgen milieumeldingen
  • Opvolgen handhavingprocedures.