KAM Management

Ewijk Consultancy kan uw organisatie ondersteunen bij het opstellen en invoeren van een zorgsysteem gericht op kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu of een combinatie hiervan.

Als een project is afgerond kan op afroepbasis ondersteuning worden geboden. Dit kunnen zijn: interne audits / werkplek inspecties, directie beoordeling, werkoverleg, advisering en uitvoering van actiepunten (jaarplan) of een combinatie daarvan. Doorgaans vindt dit plaats op basis van periodiek K.A.M.-overleg.

De adviseurs van Ewijk Consultancy worden regelmatig ingezet voor:

  • KAM-detachering
  • Beheer en opvolgen KAM-zorgsystemen
  • Uitvoeren en opvolgen van audits
  • Uitvoeren en opvolgen van werkplekinspecties
  • Begeleiden directiebeoordeling

Normen en richtlijnen waarmee Ewijk Consultancy relevante ervaring en kennis heeft opgebouwd zijn o.a. ISO-9001, ISO-14001, VCA, BRL 2506, SC 530, SC 540, SIKB 7000, BRL SVMS-007, KZD Demontage Autowrakken, HACCP, OSHAS 18001, MRF Keurmerk, MVO-prestatieladder, CO2 prestatieladder.